Producenci
Regulamin
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ELCAFFE

 §1
Postanowienia ogólne


1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

2. Właścicielem Sklepu jest:

Elcaffe - Elżbieta Zaniewska
ul. Jaśminowa 109, 05-300 Budy Janowskie
NIP 9521049373
tel. 519704108
adres email: kontakt@elcaffe.pl

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

7. Sprzedawane towary mogą być objęte gwarancją producenta, importera lub dystrybutora. O ile na dany towar została udzielona gwarancja, jej treść i warunki zostały umieszczone przy towarze na witrynie Sklepu Internetowego.

 
§2
Zamówienia

 

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) dodając wybrane produkty do koszyka na stronie internetowej Sklepu, oraz postępując dalej według zaleceń strony podając adres wysyłki i realizując płatność,

b) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

c) emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

d) telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt lub na dole strony w stopce.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru.

5. Złożenie zamówienia oznacza akceptację niniejszego regulaminu zakupów sklepu. Po złożeniu zamówienia na wskazany przez Ciebie adres e-mail otrzymasz potwierdzenie i będziesz otrzymywał dalsze informacje o kolejnych etapach realizacji Twojego zamówienia. W razie konieczności obsługa sklepu będzie się z Tobą kontaktować telefonicznie.

6. Sklep Internetowy potwierdza złożenie zamówienia przez automatycznie generowaną wiadomość e-mail, która jest wysyłana kupującemu. Wiadomość zawiera proponowaną treść umowy sprzedaży, w szczególności: numer i datę zamówienia, dane stron umowy, główne cechy zamówionego towaru, łączną cenę wraz ze sposobem i terminem zapłaty, miejsce, sposób i koszty dostawy.

7. Sklep Internetowy potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji wysyłając kupującemu kolejną wiadomość e-mail. Z chwilą otrzymania tej wiadomości przez kupującego następuje zawarcie umowy sprzedaży.

 
 
§3
Płatności

 

1. Klient dokonuje płatności za pomocą systemu płatności elektronicznych.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

 
§4
Wysyłka towaru

 

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej).

2. Realizacja Zamówienia jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa kupujący.

4. Kupujący powinien dokonać sprawdzenia stanu i zawartości przesyłki w obecności kuriera (doręczyciela).

5. W przypadku uszkodzenia towaru Kupujący powinien jako uprawniony zażądać od kuriera protokolarnego ustalenia stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody.

6. Podstawą złożenia reklamacji uszkodzonego podczas transportu towaru jest protokół sporządzony w obecności kuriera.

 
§5
Reklamacje

 

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru.

2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.

4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedawcę listownie, emailem lub telefonicznie. Zwrot pieniędzy w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji nastąpi wciągu 7 dni od poinformowania Klienta o sposobie załatwienia reklamacji.

5. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

6. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

 
 
§6
Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Kupujący-konsument, który zawarł umowę sprzedaży ze Sklepem Internetowym, może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. Termin do odstąpienia od umowy, o której mowa w pkt 1 wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym kupujący lub osoba wskazana przez kupującego otrzymała towar.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, kupujący musi poinformować Sklep Internetowy o decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży, za pomocą oświadczenia wysłanego pocztą na adres Sklepu, lub pocztą e-mail na adres kontakt@elcaffe.pl. Oświadczenie można złożyć na pobranym poniżej formularzu odstąpienia od umowy.

4. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu analogicznych form płatności, jakie użył kupujący w pierwotnej transakcji, chyba że kupujący zgodził się na inną formę płatności

5. Sklep Internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania przedmiotu.

6. Kupujący powinien odesłać lub przekazać zwracaną rzecz na adres Elcaffe - Elżbieta Zaniewska, ul. Jaśminowa 109, 05-300 Budy Janowskie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep Internetowy o odstąpieniu od umowy.

7. Koszty odesłania towaru w przypadku odstąpienia od umowy pokrywa kupujący.

 
 
§7
Ochrona prywatności

 

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

2. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celach:

wykonania umowy kupna-sprzedaży towarów oferowanych w sklepie internetowym elcaffe.pl - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, do czasu zakończenia umowy;
marketingu bezpośredniego – w przypadku zapisania się do newlettera;
finansowo – księgowych - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego;
obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym;
prowadzenia procesów reklamacyjnych, przez 5 lat od zakończenia umowy;

3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

4. Dane będą wykorzystywane aż do odwołania zgody klienta lub zgodnie z czasem wymaganym przez prawo (cele finansowo-ksiegowe).

5. Administratorem danych osobowych jest Elcaffe - Elżbieta Zaniewska, ul. Jaśminowa 109, 05-300 Budy Janowskie, NIP 9521049373.

6. Dane osobowe z uwagi na ww. cele mogą być wykorzystywane przez podmioty pośredniczące w wykonywanych przez administratora zobowiązaniach umownych np. dostawcy usług IT, księgowych, kancelarii prawnych, providerzy płatności on-line, dostawcy, serwisy opiniujące (ceneo.pl, opineo.pl).

7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami masz prawo do:

poprawy swoich danych przez nas przetwarzanych (sprostowania, usunięcia);
dostępu do swoich danych osobowych;
ograniczenia dostępu do swoich danych osobowych;
wniesienia skargi do organu nadzorczego;
prawo do przenoszenia danych;
prawo do bycia zapomnianym

8. Chronimy twoje dane osobowe m.in poprzez to, że: nasz serwis internetowy posiada certyfikat bezpieczeństwa SSL; posiadamy zabezpieczone komputery i routery, sprawdzone i legalne oprogramowanie, odpowiednią infrastrukturę IT.
 

 
§8
Własność intelektualna

 

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 
§9
Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 03.08.2020 r.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.
 
 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl